2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Güncellenmiş Ders Programları

22 Nisan 2020 Çarşamba

Konservatuvarımızın, Üniversitemiz Senatosu 15.04.2020 tarihli 183/3 sayılı kararına dayanarak aldığı yönetim kurulu kararına istinaden 2019-2020 Bahar yarıyılında yüz yüze verilmesi planlanan tüm derslerin uzaktan 6 Nisan - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim ile verilmesi uygun görülmüştür. 24 Nisan 2020'den itibaren geçerli olan tüm derslerin yer aldığı güncellenmiş ders programları aşağıda verilmiştir.

Geleneksel Türk Müzigi Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Programı

Müzik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Programı


Uzaktan eğitimle yürütülmeye 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanacak olan derslerin 6 Nisan - 23 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmamış olan saatlerinin telafileri de aşağıda verilen ders programları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ilgili derslerin öğretim elemanları bu telafileri 24 Nisan 2020 - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında hangi haftalarda gerçekleştireceklerini öğrencilerine ayrıca duyuracaklardır. 


Geleneksel Türk Müzigi Bölümü Uzaktan Eğitim Telafi Ders Programı

Müzik Bölümü Uzaktan Eğitim Telafi Ders Programı


 

Hızlı Erişim