Misyon & Vizyon

MİSYON

“Konusunda Liderlik Vasıflarını Barındıran Eğitici Kadrosuyla, Sanat, Bilim, Teknoloji Alanlarında, Evrensel Düşünce ve Değerlere Sahip Ülke ve Dünya Kültürüne Katkı Sağlayıcı Araştırmaları Gerçekleştirebilen Çağdaş, Yaratıcı ve Özgür Bireyler Yetiştirme”


VİZYON

“Hedeflediği Amaçlar Doğrultusunda Yaratıcı Ve Pozitif Bir Eğitim Vermek, Ulusal Ve Uluslar Arası Alanda Kendisini Gösterebilecek Sanatçı Ve Bilim İnsanları Yetiştirmek, Akademisyen Kadrosuyla Sanat Eserlerini Gelecek Kuşaklara Aktarmak, Tüm Sanat Dallarının Üretimi Ve Sergilenmesi Aşamaları İçin Yeni Yaklaşımlar Getirerek Eğitimi ve Araştırmaları İle Ulusal ve UluslarArası Düzeyde Örnek Bir Konservatuvar Olmak.”