Misyon & Vizyon & Değerler & Stratejik Hedefler

MİSYON

 • Evrensel niteliklere sahip sanatçı yetiştirmek.
 • Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taşıyacak niteliklere sahip sanatçı ve araştırmacılar yetiştirmek,
 • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek mezunlar vermek,
 • Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar düzeyinde hayat standardının yükselmesine katkıda bulunmak
 • Bölge ve dünya gerçeklerine duyarlı üretici bireyler yetiştirmek suretiyle bilim ve sanat dünyasına katkı sağlamak,
 • Bilimsel ve sanatsal faaliyetler içerisinde aktif bir biçimde yer alarak bilim ve sanat insanları arasındaki iletişimin ve iş birliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak,
 • Atatürk İlkelerini özümsemiş, iletişim ve etkileşim becerisine sahip, kültür, sanat, bilim ve doğaya değer veren, kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen, düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmek.


VİZYON

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmiş ve kurumsal kültürü olan nitelikli konservatuvarlar ile eşdeğer bir araştırma kurumu olmak,
 • Araştırma ve geliştirme etkinliklerinin kalitesine öncelik veren sanatçılar önderliğinde evrensel hizmet sunabilmek, 
 • Türk Halk Oyunları, kültürel kimliğin bir parçası olmasının yanı sıra sahne sanatları anlamında da ulusal ve uluslararası gördüğü büyük ilgi dolayısıyla dünya standartlarında sanatsal uygulamalara gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda çağdaş sahne sanatları düzeyinde teknolojik olanaklardan da yararlanarak bu dalı geliştirebilecek ve temsil ettiği kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek açıya sahip, sanatsal ve bilimsel donanımı kazandırabilmek.
 
DEĞERLERİMİZ
 • Ulusal değerlere bağlılık,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,
 • Öz saygı ve insana saygı,
 • Hoşgörü,
 • Emeğe saygı ve başarıyı takdir,
 • Açıklık ve doğruluk,
 • İnsan kaynaklarımıza güven,
 • Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uygunluk, görev bilinci ve sorumluluğu,
 • Doğaya saygı,
 • Niteliğin nicelikten üstün olduğunu benimseme,
 • Bireylerin inisiyatif kullanması,
 • Alçak gönüllülük,
 • Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseme,
 • Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,
 • Katılımcı ve paylaşımcı olma.

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
 • Eğitim-öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli akademisyenler; evrensel niteliklere sahip sanatçı yetiştirmek, 
 • Nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını arttırmak,
 • Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerine katkı sağlamak