Tarihçe

 

KURULUŞ

28 Mart 1983 tarih ve 1809 sayılı Yök kanununa dayanarak. Giresun Üniversitesi Rektörlüğünün üniversiteleri bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması Konusundaki teklifi 22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 28/07/2008 tarihinde kurulmuştur.

Giresun Üniversitesi  Devlet Konservatuvarına bağlı olarak, Türk Müziği ve Geleneksel Sahne Sanatları konusunda eğitim ve öğretim yapmak üzere Türk Halk Oyunları Bölümü kurulmuştur.

2009–2010 yılında açılan Türk Halk Oyunları Bölümü,16 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2015-2016 yılında açılan Müzik Bölümü’ne ise 13 öğrenci alınmıştır.

 

İSTİHDAM DURUMU

Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunları, Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği Devlet Korolarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı, TRT ve özel kurumlarda dans uygulayıcısı; mezuniyet sonrası alacakları formasyon (Biçimlenme) eğitimi ile çeşitli il ve ilçelerde ki M.E.B.'e bağlı ilköğretim ve liselerde, halk eğitim merkezlerinde öğretmen, üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman, TRT'de prodüktör, ses ve saz sanatçısı olarak görev alabilmektedirler.
 

FİZİKİ YAPI

Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesi içindeki binalarında, 12 adet Akademisyen ve idari personel odası, 5 adet dersliğe, 8 adet bireysel çalışma salonuna, 3 adet aynalı dans salonuna, giyinme odalarına ve yerleşkede bulunan,  bilgisayar laboratuarına, 150 kişilik konferans ve dinleti salonuna,  1 adet  kütüphane, 1 adet yemekhane ve kantine sahiptir.