Birim Kalite Komisyonu

DEVLET KONSERVATUVARI BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
Unvanı / Adı Soyadı E-Posta Adresi Dahili Tel.
Dr. Öğr. Üyesi Betül YETKİN GÜLMEZ betul.gulmez@giresun.edu.tr  
Dr. Öğr. Üyesi Eda NERGİZ eda.nergiz@giresun.edu.tr  
Öğr. Gör. Seren ERAVCI seren.eravci@giresun.edu.tr 2229
Öğr. Gör. Şeyda Yasemin GÜRSOY yasemin.gursoy@giresun.edu.tr 1385
Dr. Öğr. Üyesi Arda ERAVCI arda.eravci@giresun.edu.tr 1382