Müzik Bölümü

Lisans Programları
 
Devlet Konservatuarı - Müzik - Müzik
   
Program Tanımları
Kuruluş
28 Mart 1983 tarih ve 1809 sayılı Yök kanuna dayanarak. Giresun Üniversitesi Rektörlüğünün üniversiteleri bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması Konusundaki teklifi 22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülerek 28/07/2008 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Müzik lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
 
Program Profili
Müzik Lisans programını, çalgısını teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen, estetik bakış açısı edinmiş, çalgısına ait herhangi bir eseri solo ya da birlikte çalıp, yorumlayabilme, eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış, sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip, kendine, ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan icracı sanatçı yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Giresun Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.Öğrenci yıl sonunda yapılan derslerin sınavlarından geçer not almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Halis Gürkan KIRANKAYA
Bölüm Olanakları
 
 
Program Çıktıları
1 Bilimsel bakış açısıyla kültürümüzün analiz edilmesini öğrenirken diğer kültürlerle de sentez yapacak yeterliliğe sahip olma becerisi kazandırır.
2 Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
3 Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
4 Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
5 Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslararası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
6 Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
7 Müziğin sanatın bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır.
8 Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar.
9 Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
10 Müziğini kavrayıp, geçmişiyle beraber geleceğe aktaracak düzeyde bilgiye sahip olunmasını sağlar.
11 Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
12 Sahne üzerinde çalacağı eserleri, solo ya da birlikte icra etmesini sağlar.
13 Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır.
14 Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar.
15 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
16 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
17 Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
18 Müziği bütün yönleriyle araştırırken, diğer yandan öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı oluşturur.
19 En az bir yabancı dili kullanabilme ve sanatın, bilim ve diğer alanlar ile ilişkisinde, güncel gelişmeleri takip edebilmek için, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisikazanır.
20 Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
 
 
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
  TYYÇ Program Çıktıları
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  BİLGİ 1                                        
  BECERİ 1                                        
  2                                        
  YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1                                        
  2                                        
  3                                        
  YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği ) 1                                        
  2                                        
  3                                        
  YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1                                        
  2                                        
  3                                        
  4                                        
  5                                        
  YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1                                        
  2                                        
 
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ-121 DEŞİFRAJ-I Zorunlu 1 0 0 2
3 MÜZ-129 KORO-I Zorunlu 3 1 0 2
4 MÜZİK-01 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-01 Seçmeli - - - 0
5 MÜZ-127 MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
6 MÜZ-125 ODA MÜZİĞİ-I Zorunlu 1 1 0 2
7 MÜZ-123 SOLFEJ-I Zorunlu 3 1 0 3
8 TDK-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 UNISEC-1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
10 YDI-101 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 3 0 17
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 2
2 MÜZ-122 DEŞİFRAJ-II Zorunlu 1 0 0 2
3 MÜZ-130 KORO-II Zorunlu 3 1 0 2
4 MÜZİK-02 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02 Seçmeli - - - 0
5 MÜZ-128 MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
6 MÜZ-126 ODA MÜZİĞİ-II Zorunlu 1 1 0 2
7 MÜZ-124 SOLFEJ-II Zorunlu 3 1 0 3
8 TDK-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 YDI-102 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 3 0 17
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-221 DEŞİFRAJ-III Zorunlu 1 0 0 0
2 MÜZ-231 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
3 MÜZ-229 KORO-III Zorunlu 3 1 0 0
4 MÜZİK-03 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03 Seçmeli - - - 0
5 MÜZ-227 MÜZİK TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 0
6 MÜZ-225 ODA MÜZİĞİ-III Zorunlu 1 1 0 0
7 MÜZ-223 SOLFEJ-III Zorunlu 3 1 0 0
Toplam 12 3 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MÜZ-222 DEŞİFRAJ-IV Zorunlu 1 0 0 0
2 MÜZ-232 ENSTRÜMAN BİLGİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
3 MÜZ-230 KORO-IV Zorunlu 3 1 0 0
4 MÜZİK-04 MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04 Seçmeli - - - 0
5 MÜZ-228 MÜZİK TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
6 MÜZ-226 ODA MÜZİĞİ-IV Zorunlu 1 1 0 0
7 MÜZ-224 SOLFEJ-IV Zorunlu 3 1 0 0
Toplam 12 3 0 0
 
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-01
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-105 KORNO-I Seçmeli 1 1 0 4
2 MNV-109 KLARNET-I Seçmeli 1 1 0 4
3 MNV-115 FLÜT-I Seçmeli 1 1 0 4
4 MPA-113 PİYANO TOPLULUĞU-I Seçmeli 1 1 0 3
5 MPA-115 EŞLİK-I Seçmeli 1 1 0 4
6 MPA-117 PİYANO-I Seçmeli 1 1 0 4
7 MPA-119 GİTAR-I Seçmeli 1 1 0 4
8 MPA-137 GİTARDA MODAL AÇILIMLAR-I Seçmeli 1 1 0 5
9 MÜZ-131 KORREPETİSYON-I Seçmeli 1 0 0 2
10 MÜZ-133 ORKESTRA-I Seçmeli 3 1 0 3
11 MÜZ-135 YARDIMCI PİYANO-I Seçmeli 1 0 0 2
12 MYÇ-105 KEMAN-I Seçmeli 1 1 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-02
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MNV-110 KLARNET-II Seçmeli 1 1 0 4
2 MÜZ-134 ORKESTRA-II Seçmeli 3 1 0 3
3 MYÇ-106 KEMAN-II Seçmeli 1 1 0 4
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-03
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERS GRUBU-04
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx):   
Giresun University, Giresun / TURKEY • Tel  (pbx): +90 454 310 10 00 • e-mail: halklailiskiler@giresun.edu.tr