COVID-19 Pandemisi Kapsamında Öğrencilerimiz İçin Kayıt Dondurma Hakkı

02 Nisan 2020 Perşembe

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve “kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
 
Yazıya göre, küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istenmiştir.
 
Yükseköğretim Kurulunun dünkü toplantısında, Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alınmıştır.
 
Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.

YÖK'ün aldığı bu kararlar, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olacaktır.

Bu kapsamda 2019-2020 bahar yarıyılı için kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda verilen iletişim kanalları aracılığıyla bu konu hakkındaki dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir.

İletişim Kanalları
Konservatuvar E-Posta Adresi: konservatuvar@giresun.edu.tr
Konservatuvar Fax No: 0 454 310 13 19

Hızlı Erişim